Smartlipo

Smartlipo är en behandlingsmetod för att ta bort fett på oönskade platser på kroppen. Med hjälp av laser slår man ut fettcellerna. Dessa fettceller sugs antingen ut med hjälp av fettsugning eller så tar kroppen hand om vätskan och transporterar bort den.


Smartlipo

Smartlipo – fettsugning med laser

Smartlipo fungerar på så sätt att laser slår sönder fettcellerna. När fettcellerna är sönder bildas en vätska. Denna vätska kan man antingen suga ut med hjälp av fettsugning, eller om det är en liten mängd vätska kan kroppen ta hand om vätskan själv och transportera bort den.

Lasern tar bort fettcellerna

Alla människor föds med ett visst antal fettceller. När vi går upp i vikt så blir dessa fettceller större, men vi kommer alltid ha lika många fettceller. Vid en fettsugning med laser så slås dessa fettceller ut och kommer inte att kunna bildas igen.

Lasern gör också att huden lättare drar ihop sig efteråt. Hudåtstramningen är alltså bättre än vid andra fettsugningsoperationer.

Lasern kan ge komplikationer

Väldigt många får lyckade smartlipo-operationer, men det är också många personer som upplever komplikationer efter din operation. Vanliga komplikationer är att huden blir ojämn, att man får små hårda kulor under huden eller pigmentförändringar på grund av laserbehandlingen. Dessutom upplever vissa personer känselförändringar.

Detta måste du ha i åtanke när du gör en behandling att det är möjligt att du får någon av dessa komplikationer.

Däremot görs inte Smartlipo under narkos, vilket gör operationen säkrare än fettsugning, då det alltid finns risker med narkos.

Smartlipo utan fettsugning

Vill du inte göra fettsugning efteråt utan bara slå sönder några fettceller med hjälp av laser så fungerar detta på mindre områden, som bara har några deciliter fett.

Vissa påstår dock att det inte är bra för kroppen att lämna kvar vätskan i kroppen efter en Smartlipo.

Behandling

Det området som ska behandlas lokalbedövas. Därefter förs en nål med laserfiber in i området och med hjälp av laserljusenergi spricker fettcellerna och bildar en vätska. Vätskan kommer att transporteras bort ut ur kroppen.

Pris

Smartlipo utan fettsugning kostar ungefär 15 000-40 000 kronor per område. Priset skiljer sig bland olika kliniker och områden och kliniker.

Smartlipo med fettsugning

Med Smartlipo med fettsugning smälter man först fettcellerna för att sedan suga ut den vätska som bildas genom små kanyler.

Behandlingen

Det området som ska behandlas lokalbedövas. En kanyl med laserfiber förs sedan in i området och smälter fettet så att det lätt kan sugas ut med hjälp av fettsugning.

Efter behandlingen

Efteråt får patienten en gördel att ha på sig runt det behandlade området för att minska svullnader.

Pris

Det är generellt dyrare att göra Smartlipo med fettsugning än utan. Beroende på vilket område som behandlas så kostar det runt 15 000-40 000 kronor per område.